Milí přátelé, vítejte na mém fóru Innina poradna. Zde se můžete svěřovat se svými životními trampotami či radostmi, poradit se, vyplakat si dušičku nebo jen tak pokecat. Budu ráda, když přispějete svým názorem i k příspěvkům dalších členů. Pište, tvořte, diskutujte, ulevujte si a bavte se. Nezapomeňte si však nejprve pročíst pravidla tohoto webu. Vaše Innin.Zde sledujte důležítá oznámení:

Není žádné nové oznámení.


(Bohyně Innin. Asi čtyři tisíce let starý terakotový reliéf mého zbožštělého převtělění z města Larsa v Sumeru. Dobře, tak ne, tak s vyobrazenou dávnou bohyní mám společnou jen přezdívku. Ale proč si na chvíli nepředstavit, co by kdyby...)

Pravidla fóra Innina poradna

Pravidla a další dokumenty vztahující se k celému webu Innina poradna.
Odpovědět
Innin
Příspěvky: 17
Registrován: 11.10.2018 18:50:27
Pohlaví: Žena
Rok narození: 1987
Povolání: Učitelka
Záliby:

Královská koruna Pravidla fóra Innina poradna

Příspěvek od Innin » 11.10.2018 18:50:27

Pod pojmy „zde“ a analogickými, „tento web“, „toto fórum“, „tato poradna“ (tam, kde je kontext jednoznačný, případně i bez ukazovacího zájmena) či Innina poradna, jsou myšleny webové stránky provozované na doméně asceroute.com.

Prohlášení o nekomerčnosti

Innina poradna je nekomerčním projektem, jehož provoz je hrazen toliko prostředky svého vlastníka. Nebudou vybírány žádné poplatky za členství, za přístup do neveřejné části webu, povyšování v hierarchii členské základy, odpovědi formou vyžádané rady, atp. Nebude umožněno třetím stranám vkládat placenou reklamu.

Pravidlo tykání

Na tomto webu si všichni tykáme. Nezáleží, zda v reálném světě jsem tvojí paní učitelkou a ty mým žákem, zda jsi pan či paní Někdo, anebo sotva přežíváš a modlíš se, aby už byl den tvojí hladové výplaty. Nezáleží na tom, kdo jsme z jaké společenské, komunitní, věkové a já nevím jaké vrstvy, resp. skupiny. Všechny nás spojuje to, že máme nějaký problém na duši a chceme se vypovídat, možná i požádat o radu Innin nebo i další členy fóra.

Pravidlo slušnosti

Za samozřejmost považuji to, že nebudeš přispívat pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným způsobem, který by mohl narušovat dobré vztahy na fóru, a už vůbec ne takovým, který by porušoval platné zákony České republiky, dále zákony země, kde fórum sídlí, nebo platné mezinárodní právo. V opačném případě budu já nebo jiní členové vedení fóra takový text znepřístupňovat veřejnosti, mazat jej, uživatele banovat či zcela vylučovat z členské základy, případně též takového přispěvatele nahlašovat příslušným orgánům, přičemž konkrétní sankce bude volena dle závažnosti provinění. Pro eventuální uplatnění těchto opatření jsou ukládány IP adresy všech příspěvků.

Souhlasíš s tím, že Innina poradna má právo tvůj příspěvek odstranit, přesunout do jiného tématu, a to včetně neveřejné sekce, požadovat po tobě jeho úpravu, nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné.

Licence publikovaných textů


Vložením svého textu do Inniny poradny bereš na vědomí a souhlasíš s tím, že jakožto autor takového díla aktem vložení uděluješ tomuto webu (jeho fyzickým správcům) licenci „Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika (CC BY-NC-ND 3.0 CZ)“. Pravidla této licence mimo jiné stanoví, že poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud jsou dodržovány licenční podmínky. Zvaž proto předem, prosím, co chceš do fóra napsat, protože nejsem povinna ani na základě tvé výslovné žádosti tvůj příspěvek dodatečně odstranit. A na rovinu dodávám, že rozhodně nebudu odstraňovat ty příspěvky, na které bylo reagováno jinými členy fóra. U příspěvků bez reakce budu případné odstranění na základě žádosti autora postupovat individuálně.

Jako autor příspěvku se uvádí nick, který si vkladatel při registraci do fóra zvolil, a který mu byl schválen vedením, a jenž je k příspěvku přiřazen automatizovaně.

V případě, že vkládáš materiál jiného autora, je nezbytné, aby tímto nebyla dotčena jeho autorská práva. Citace je nutné správně ozdrojovat (uvést autora, datum původního uveřejnění a zdroj, odkud byl materiál čerpán).

V případě, že naopak bude někdo kopírovat či citovat text z našeho webu, bude se řídit stejným pravidlem, jako v odstavci výše. Přitom jako jméno autora uvede autorův nick a jako zdroj uvede formulaci „Innina poradna (asceroute.com)“.

Uživatelské skupiny a jejich práva

Jednotliví uživatelé jsou rozděleni do skupin, v nichž platí stejná práva k práci s webem.
  • Návštěvníci: Nejsou registrováni. Mohou číst veřejné části fóra. Nemohou vkládat příspěvky, ani psát soukromé zprávy, ani odesílat přes web e-maily.
  • Noví členové fóra: Jsou registrováni, ale počet příspěvků, které jim byly schváleny k publikaci, nedosáhl pěti, nebo nebyli povýšeni administrátorem z důvodu možnosti publikovat v sekci Soukromá poradna. Členové této skupiny mohou vkládat příspěvky do veřejné části subfóra „Poradna a kecálkovna“, avšak pouze po schválení administrátorem. Mohou posílat soukromé zprávy i e-maily ostatním členům.
  • Registrovaní uživatelé: Mohou vkládat příspěvky do subfóra „Poradna a kecálkovna“, a to včetně neveřejné sekce „Soukromá poradna“. Pro své publikování nepotřebují schválení administrátorem. Mohou posílat soukromé zprávy i e-maily ostatním členům.
  • Administrátoři: Náš web není rozsáhlý, proto máme funkci moderátorů a administrátorů sloučenu do jedné funkce administrátor. Členové této skupiny zkrátka mohou vše, co může přicházet do úvahy na diskuzním fóru. Je zcela nezbytné držet se jejich případných pokynů.

Práce s osobními údaji

Většina údajů, která je na tomto webu zapsána ve tvém profilu, nemá charakter osobních údajů dle vyhlášky EU GDPR. Je to dáno tím, že jde o údaje záměrně pouze přibližné, a nikoliv přesné, sloužící toliko k jakési představě o tom, jakému typu osoby je případně poskytována psychologická rada, a nikoliv k identifikaci tvé osoby. Jde tedy převážně o údaje smyšlené, nikým neautorizované.

Výjimku tvoří IP adresa a e-mailová adresa. Na tomto místě čestně prohlašuji, že vedení Inniny poradny nemá žádné nástroje, jak na základě požadovaných osobních údajů identifikovat tvoji osobu. Jedinou možností by byla situace, kdy bys svou identifikaci vložil(a) dobrovolně do některého údaje, takže třeba e-mailová adresa by zněla „franta_vomacka_dolni_lhota_23@seznam.cz“. Doufám, že v dnešní době se však nikdo takto pošetilý nenajde.

Vzhledem k tomu, co bylo výše napsáno, je zřejmé, že prokázání toho, že tvůj profil patří skutečně tobě, závisí jedině na schopnosti se k němu pomocí hesla přihlásit. Případný výmaz uživatelského profilu na základě žádosti administrátorovi bude, vzhledem k řečenému, spočívat v těchto krocích: náhrada hesla, které poté budou znát pouze administrátoři, náhrada e-mailové adresy a náhrada IP adres, ze kterých bylo pod daným nickem přispíváno, resp. ze které byl založen účet. Náhrada bude spočívat v tom, že příslušný klíč bude zaměněn za vhodně modifikované ID záznamu z tabulky uživatelů. Po naznačené modifikaci nebude mít žádný člen, ani vedení fóra možnost na základě profilových údajů tě kontaktovat a ani nikdo jiný nebude mít možnost ztotožnit tvé texty s tvou osobou. Opět jedinou možností by byla situace, kdy bys svou identifikaci do svého textu sám záměrně vložil, avšak tomuto bude vedení fóra aktivně bránit.

Závěrečné prohlášení

Přestože Innina poradna neposkytne registrační informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat. Proto vždy zvažujte pečlivě, jaké informace poskytnete.

Odpovědět